Otisk

Tiráž

Údaje podľa § 5 TMG:

  • BVS group, s.r.o.

  • Pavel Sup

  • Žižkova 1149/5, Mikulov 692 01,

  • Czech Republic

Kontakt:

  • +420776799917

  • pavel.sup@seznam.cz

príp. registračný súd a registračné číslo:

  • 28287100

príp. identifikačné číslo DPH podľa § 27 a Zákona o dani z obratu:

  • VAT: VAT: CZ28287100

príp. konateľ:

  • Pavel Sup

Zodpovedná osoba podľa § 55 ods. 2 RStV

Platforma Európskej komisie pre online riešenie sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm