Prohlášení o ochraně osobních údajů pro DISH ORDER

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DISH ORDER


1.    Obecné informace

    1.1    Odpovědným subjektem ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů je BVS group, s.r.o., Žižkova 1149/5, Mikulov 692 01, pavel.sup@seznam.cz
            (dále jen jako „my“ nebo „nám“).

    1.2    Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na výše uvedené adrese.

    1.3    V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, jak v souvislosti s online objednávkami našeho zboží nebo služeb shromažďujeme, zpracováváme
             a používáme osobní údaje. Osobní údaje jsou jednotlivé údaje o vaší osobní nebo faktické situaci. Další podrobnosti o poskytování našich služeb naleznete
             v našich VOP. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, zpracováváme výhradně v rámci platných zákonných předpisů.


2.    Zpracování osobních údajů a předávání osobních údajů třetím stranám

    2.1        Když využíváte naše služby, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:

        (a)    Abyste u nás mohli provést online objednávku, je nutné, abyste nám poskytli své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu. Pokud je
                 součástí služby i doručení, vyžádáme si také doručovací adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k tomu, abychom mohli objednávku správně zpracovat. Máte také
                 možnost vytvořit si vlastní účet. S vlastním účtem lze později snadno a rychle zadávat další objednávky. Zpracování těchto osobních údajů je založeno na
                 článku 6 odstavci 1 první větě písmeně b) ONOOÚ (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a je nezbytné pro zahájení a plnění smlouvy mezi vámi a námi.

        (b)    Pokud zadáte online objednávku prostřednictvím služby „Order with Google“, obdržíme údaje uvedené v písmeně a) od společnosti Digital Solutions GmbH,
                 Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, která pod názvem „orderdirect“ zprostředkovává uzavření smlouvy s námi. Zpracování osobních údajů v tomto případě
                 provádíme také na základě článku 6 odstavce 1 první věty písmene b) ONOOÚ (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pokud jde o zpracování vašich
                 osobních údajů společností Google Ireland Inc. a společností Digital Solutions GmbH, odkazujeme na prohlášení o ochraně osobních údajů těchto
                 společností, která si můžete prohlédnout při zadávání online objednávky prostřednictvím služby „Order with Google“.

        (c)    Pro účely recenzí restaurací a našeho řízení kvality můžeme použít osobní údaje, které jste uvedli při zadávání online objednávky, abychom vám po jejím
                 dokončení mohli zaslat SMS nebo e-mail s žádostí o zpětnou vazbu k vaší online objednávce.  Recenze by měly sloužit jak ke zlepšení služeb pro hosty,
                 tak ke zvýšení viditelnosti restaurace pro potenciální hosty, a proto mohou být uvedeny na webových stránkách restaurace i na dalších platformách pro
                 hodnocení podniků. Sami se můžete rozhodnout, zda bude zpětná vazba anonymní, nebo zda chcete uvést své jméno a příjmení. Zpracování těchto osobních
                 údajů, které nám poskytnete v rámci zpětné vazby, probíhá na základě článku 6 odstavce 1 první věty písmene a) ONOOÚ.

        (d)    Některé osobní údaje jsou automaticky shromažďovány prostřednictvím vašeho koncového zařízení (počítač, mobilní telefon, tablet atd.), když používáte
                 službu online objednávání. Mezi shromažďované údaje patří IP adresa, kterou vaše koncové zařízení aktuálně používá, datum a čas, typ prohlížeče a
                 operační systém vašeho koncového zařízení, jakož i navštívené stránky. Tyto údaje se shromažďují za účelem zachování bezpečnosti údajů, optimalizace
                 naší nabídky a zlepšování našich služeb. Tyto údaje budou nejpozději do sedmi (7) dní anonymizovány. Zpracování těchto osobních údajů probíhá na základě
                 článku 6 odstavce 1 první věty písmene f) ONOOÚ. Ochrana našich webových stránek a optimalizace našich služeb představuje z naší strany oprávněný zájem.

        (e)    V případě, že nás kontaktujete (např. zasláním dotazu prostřednictvím námi uvedených kontaktních údajů), budeme zpracovávat pouze ty osobní údaje, které
                 jste nám poskytli a které jsou nezbytné pro zpracování a zodpovězení vašeho dotazu.

    2.2        Abychom mohli umožnit operace zpracování uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, například pro hosting a údržbu našich služeb, využíváme
           
     externí poskytovatele služeb. Tito poskytovatelé jednají pouze na základě našich pokynů a jsou ve smyslu článku 28 ONOOÚ smluvně zavázáni dodržovat
            
    ustanovení o ochraně údajů.

3.    Cookies

    3.1        Abychom zatraktivnili naše služby a umožnili používání určitých funkcí, používáme takzvané cookies. Jedná se o krátké informace, které se ukládají do vašeho
                 koncového zařízení přiřazeného k používanému prohlížeči. Některé ze souborů cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. po
                 uzavření prohlížeče (cookies relace). Ostatní soubory cookie zůstanou ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám při vaší další návštěvě rozpoznat váš
                 prohlížeč (trvalé cookies). Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o používání souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout o
                 jejich přijetí nebo vyloučit jejich přijetí pro určité případy nebo obecně. Další informace naleznete v nápovědě svého internetového prohlížeče. Pokud
                 soubory cookie nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena. Přijetím naší „cookie lišty“ souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů
                 pomocí souborů cookie. Zpracování těchto osobních údajů probíhá na základě článku 6 odstavce 1 první věty písmene a) ONOOÚ. Používáme následující
                 analyzující cookies:

        (a)    S vaším souhlasem využíváme službu Adobe Analytics, službu společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business
                 Campus, Dublin 24, Irská republika; dále jako „Adobe“). Tato služba používá soubory cookie, které jsou uložené na vašem koncovém zařízení a které
                 umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. Informace generované soubory cookie o vašem používání našich webových stránek (včetně
                 vaší IP adresy) budou přeneseny na servery Adobe v Irsku, kde budou anonymizovány a poté v anonymizované podobě přeneseny a uloženy na servery v USA
                 pro další zpracovávání. Společnost Adobe tyto informace používá, aby mohla vyhodnotit vaše využívání našich webových stránek, sestavit přehledy o
                 činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a provádět další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. Je-li to
                 vyžadováno zákonem nebo jsou-li tyto informace zpracovávány třetími stranami jménem společností Adobe, mohou tyto informace být předány třetím            
                 stranám. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností spárována s dalšími údaji společnosti Adobe.


        (b)    Mimo to s vaším souhlasem používáme i službu Google Analytics, službu webové analytiky poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Služba Google
                 Analytics taktéž používá soubory cookie. Informace generované soubory cookie o vašem užívání našich webových stránek se obvykle přenáší na server
                 Google v USA a jsou tam uloženy. Než k tomu však dojde, Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo jiných státech, které
                 jsou účastníky Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Plná IP adresa bude přenesena na server Google v USA a zkrácena až tam pouze ve
                 výjimečných případech. Společnost Google tyto informace používá našim jménem, aby mohla vyhodnotit vaše využívání našich webových stránek, sestavit
                 přehledy o činnosti webových stránek a poskytovat provozovateli webových stránek další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. IP
                 adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není spárována s dalšími údaji společnosti Google.


    3.2.    Pro reklamní účely taktéž používáme reklamní cookies poskytovatelů třetích stran. Tyto soubory cookie nám umožňují přizpůsobit vám reklamy, které se
              zobrazují ve vašem prohlížeči, tak, aby odrážely vaše zájmy na základě vašeho chování během prohlížení webu. Používáme následující reklamní cookies:

        a)    Používáme službu Google AdWords ve spojení se službou Google Conversion Tracking.  Jedná se o službu společnosti Google Ireland Limited se sídlem na
             
  adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; dále jen jako „Google“). Službu Google AdWords používáme, aby zobrazovala stránky DISH na
               reklamních plochách společnosti Google. Když naše webové stránky navštívíte přes Google reklamu, služba Google Adwords do vašeho koncového zařízení

               uloží soubor cookie (dále jako „konverzní cookies“). Platnost tohoto souboru cookie vyprší po 30 dnech. Soubor nebude použit pro osobní identifikaci. Pokud
               platnost souboru cookie ještě nevypršela, když navštívíte určité stránky, my a společnost Google vidíme, že někdo klikl na reklamu a byl přesměrován na naše
               stránky. Každý zákazník služby AdWords obdrží rozdílný soubor cookie. Díky tomu nemohou být soubory cookie sledovány napříč webovými stránkami

               zákazníků služby AdWords. Informace shromážděné konverzními cookies jsou používány pro generování konverzních statistik pro zákazníky služby AdWords,
              
kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci služby AdWords vidí celkové číslo uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou
               pro sledování konverzí. Neobdržíme však žádné informace, které by vás osobně identifikovaly. Pokud si nepřejete se účastnit sledovacího procesu, můžete
               odmítnout uložení požadovaného souboru cookie – například pomocí nastavení prohlížeče, které obecně zakáže automatické ukládání souborů cookie. Soubory
               cookie můžete také deaktivovat nastavením vašeho prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény "googleadservices.com”.


        b)    Na našich webových stránkách používáme Facebook Pixel, nástroj provozovaný společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA,
               nebo pokud se nacházíte v EU, společností Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jako „Facebook“), který se
               používá k analýze, optimalizaci a hospodárnému provozu webových stránek. Pomocí nástroje Facebook Pixel může Facebook navíc identifikovat návštěvníky
               našich webových stránek jako cílovou skupinu pro zobrazování Facebook reklam. Proto používáme Facebook Pixel k zobrazení Facebook reklam zveřejněných
               naší společností pouze pro uživatele Facebooku, kteří projevili zájem o naše webové stránky. To znamená, že Facebook Pixel využíváme k tomu, aby naše
               Facebook reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly obtěžující. Facebook Pixel můžeme používat i k tomu, abychom sledovali účinnost
               Facebook reklam pro statistické účely a k průzkumu trhu, přičemž zjišťujeme, zda byl uživatel po kliknutí na Facebook reklamu přesměrován na naše webové
               stránky (tzv. „konverze“ nebo „uživatelská interakce“). V tomto případě se zpracování údajů právně zakládá na článku 6 odstavci 1 první větě písmenu a)
               ONOOÚ. Facebook využívá nástroj Facebook Pixel přímo, když navštívíte naše webové stránky, a může do vašeho zařízení umístit soubor cookie. Když se
               následně přihlásíte k Facebooku nebo navštívíte Facebook, když jste přihlášeni, bude vaše návštěva našich webových stránek zaznamenána v rámci vašeho
               profilu. Shromážděné údaje o vás jsou pro nás anonymní, takže tímto způsobem nezískáme informace o totožnosti uživatele. Facebook však údaje uchovává a
               zpracovává, aby bylo možné propojení s příslušným uživatelským profilem. To znamená, že na základě zpracovaných údajů mohou být vytvořeny uživatelské
               profily. Facebook zpracovává údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook. Další informace o tom, jak Facebook Pixel funguje a
               jak se zobrazují Facebook reklamy, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook:  https://www.facebook.com/policy. Shromažďování a
               používání vašich údajů nástrojem Facebook Pixel k zobrazování Facebook reklam můžete odmítnout. Za účelem konfigurace typů reklam zobrazovaných na
               Facebooku můžete přejít na stránku, kterou Facebook připravil, a postupovat podle pokynů k nastavení reklam na základě použití:
               https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings. Nastavení nejsou závislá na platformě, tzn. že je lze používat na všech zařízeních, například na stolních
               počítačích nebo na mobilních zařízeních. Můžete také vznést námitku proti používání souborů cookie pro účely sledování a reklamní účely: prostřednictvím
               stránky s přehledem možností odhlášení iniciativy Network Advertising Initiative  http://optout.networkadvertising.org a navíc prostřednictvím amerických
               webových stránek http://www.aboutads.info/choices nebo evropských webových stránek http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Nastavení
               ochrany osobních údajů můžete spravovat prostřednictvím tlačítka Onsite na našich webových stránkách.

    3.3    Přijímáme technická opatření k pseudonymizaci údajů, které o vás byly shromážděny prostřednictvím analytických nebo reklamních cookies. Po úspěšné
             pseudonymizaci již není možné přiřadit údaje přímo k uživateli vstupujícímu na webovou stránku.

    3.4    Kliknutím na „přijmout“ na naší cookie liště souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pomocí analytických a reklamních cookies pro výše uvedené účely.
             Zpracování těchto osobních údajů pak probíhá na základě článku 6 odst. 1 první věty písm. a) ONOOÚ.

4.    Poskytování osobních údajů a doba uchovávání

    4.1     Pokud zákonné předpisy nestanoví jinak (např. omezení kvůli COVID-19), je poskytnutí vašich osobních údajů dobrovolné. Pokud nám své osobní údaje
              neposkytnete, nebude to pro vás mít žádné důsledky, kromě toho, že nebudete moci provést online objednávku, u které jsou tyto údaje nezbytné pro plnění
              smlouvy.

    4.2    Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím naší online objednávkové služby, budou uchovávány pouze do doby, než bude splněn účel, pro který byly
              zpracovány. Pokud si vytvoříte vlastní učet, budou údaje uchovávány do doby, než dojde k odstranění účtu.

    4.3    Odchylné doby uchovávání mohou vyplývat také z oprávněného zájmu (např. zajištění bezpečnosti údajů a zabránění jejich zneužití). Osobní údaje, které jsme
              povinni uchovávat na základě zákonných nebo smluvních povinností, budou uchovávány blokovaně po dobu trvání dané povinnosti.

5.    Vaše práva

    5.1    Jako subjekt údajů ve smyslu ONOOÚ máte za zákonných podmínek nárok na následující práva:

        (a)        Právo získat informace o zpracování údajů a kopii zpracovávaných údajů (právo na přístup k osobním údajům, článek 15 ONOOÚ),

        (b)        právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů (právo na opravu, článek 16 ONOOÚ),

        (c)        právo požádat o výmaz osobních údajů (právo na výmaz, článek 17 ONOOÚ),

        (d)        právo požadovat omezení zpracování údajů (označované také jako blokování) (právo na omezení zpracování, článek 18 ONOOÚ),

        (e)        právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požadovat předání těchto údajů jinému správci
                    zodpovědnému za jejich zpracování. (právo na přenositelnost údajů, článek 20 ONOOÚ),

        (f)        právo obdržet informace o zásadních aspektech společné odpovědnosti, z nichž budou patrné role a odpovědnosti jednotlivých správců v
                    souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i mechanismy a postupy pro výkon práv subjektů údajů (článek 26 odst. 2 ONOOÚ),

        (g)        právo kdykoli odvolat udělený souhlas a zastavit tak zpracování údajů na základě vašeho souhlasu. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování
                    založeného na souhlasu uděleném před odvoláním (právo na odvolání, článek 7 ONOOÚ), jakož i

        (h)        právo vznést námitku proti určitým operacím zpracování údajů (článek 21 ONOOÚ).

    5.2    Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování údajů porušuje ONOOÚ (právo podat stížnost u dozorového
             úřadu, článek 77 ONOOÚ).
              
Version: July 2022
Dish Order_B2C_Privacy_V5_July 2022_cz